Helposti löydettävä, läpinäkyvä ja reaaliaikaisesti päivittyvä tieto on onnistuneiden rakennushankkeiden edellytys. Hanketieto on arvokasta myös elinkaaren aikana.

Tietojohtaminen vie rakentamisen täysin uudelle tasolle ja kiinteistön omistajalle voidaan tuottaa tarkempaa tietoa kuin aiemmin. Onkin käsittämätöntä kuinka vähän hanketietoa nykyisellään siirtyy suunnittelusta käytönaikaiseen hyödyntämiseen. Vastaavasti jopa kolmannes hankkeissa aiheutuvista sekaannuksista vältettävissä helposti löydettävän hanketiedon avulla, sanoo Gravicon Oy toimitusjohtaja Pauli Jantunen.

Tiedon on oltava avointa, läpinäkyvää ja kaikkien osapuolten löydettävissä ja käytettävissä. Perinteisesti tieto on ollut ihmisen ymmärrettävissä, jos sen on sattunut löytämään, nykyään tiedon tulee olla koneluettavaa. Koneluettavuus varmistaa, että tietoa voi hakea ja yhdistää muihin lähteisiin.

Toiminnallinen tieto, jota kiinteistön omistajalle pysytään tuottamaan, on todella arvokasta. Esimerkiksi Turkuun rakentuvassa lääketietoon monikäyttökohteessa Medisiina D:ssä voidaan tilakohtaisesti tuottaa nimikepohjaista toteumatietoa. Me tuomme tiedon suunnittelusta hankkeeseen, johtoon, käyttöön ja ylläpitoon, eli koko elinkaareen, toteaa Jantunen.

Rakennuksen elinkaaritieto hallintaan

Modelspace on verkon ylitse ja kännykällä toimiva tietokantapohjainen pilvipalvelu, josta hanke- ja elinkaaritieto on helposti löydettävissä kaikille osapuolille. Modelspace on käytössä vaativissa uudis- ja korjausrakentamisen kohteissa, kuten koulu-, korkeakoulu ja sairaalahankkeissa. Olympiastadionin korjaushankkeessa Modelspace on sujuvoittamassa tiedonhallintaa ja johtamista.

Modelspace tarjoaa valtavasti tietoa, kun käytetään rakennusalalle suunnattua tehtäväpohjaista hankesuunnittelumoduulia. Asiakkaamme sanoin: "Modelspace käyttämällä kaikki osapuolet tietävät mitä on päätetty, päätökset on helppo löytää ja vältytään turhauttavilta yllätyksiltä", Jantunen summaa.

Graviconin Modelspace-ohjelmisto on yksi osa IWMS360-ratkaisua. Lue lisää Hankejohtamisesta.

www.gravicon.fi

1 Comment