Tehoa kiinteistönkäyttöön

Kiinteistökäyttäjälle on tärkeää varmuus tilojen toimivuudesta ja tieto siitä että mahdolliset ongelmat ratkaistaan mahdollisimman nopeasti. Teollisuudessa vaatimukset ovat vielä omaa luokkaansa. IWMS360° tarjoaa kiinteistökäyttäjälle mahdollisuudet optimoida omaa tilankäyttöään ja säästää siten tilavuokrissa. Energiankäyttö on myös keskeisessä roolissa; mittaamalla ja raportoimalla voidaan vaikuttaa ihmisten käytökseen ja siten säästää niin kustannuksia kuin luontoakin.

Kiinteistönkäyttäjät ovat usein avainroolissa kun kiinteistöjä korjataan ja rakennetaan. Vaatimuksien toteutuminen ja hankkeiden onnistuminen aikataulussa on tärkeää. IWMS360° antaa työkalut tiedon hallintaan.

Keskeiset IWMS360° prosessit:

  • Ylläpidon johtaminen
  • Tilat ja työympäristö
  • Hankejohtaminen
  • Hankkeiden kustannusohjaus

Tarkemmin prosesseista täällä.

IWMS360° avainhyödyt:

  • Toiminnan ohjauksen ja tuottavuuden paraneminen
  • Mahdollisuus keskittyä omaan ydinliiketoimintaan
  • Asiakaspalvelun tehostuminen
  • Nopeutta palvelupyyntöjen hallintaan
  • Vuokralaisten ja käyttäjien kokeman palvelun laadun paraneminen ja kustannusten aleneminen

IWMS360° on suomalaisten softatalojen ja konsulttien yhdessä asiakkaiden kanssa kehittämä ratkaisu, joka vastaa parhaalla tavalla asiakkaiden tarpeisiin. IWMS360° ytimessä on rajattoman käytön mahdollistava pilvipalvelu, jonka ohjelmisto kehittyy jatkuvasti ja on aina ajan tasalla. Asiakkaana et joudu huolehtimaan tietoliikenteestä tai palvelimista, vaan kaikki tarjotaan palveluna. Ohjelmistoa tuetaan koulutuksella sekä tuki- ja käyttöönottopalveluilla. Suomalaiset kumppanit ovat aina saatavilla ja pystyvät reagoimaan nopeasti tarpeisiin. Tuen pitää olla lähellä kun sitä tarvitaan.

Paikallisuus mahdollistaa myös tehokkaan ja nopean käyttöönoton. IWMS360° on mahdollista ostaa ja ottaa käyttöön tehokkaasti osissa. Näin varmistetaan tietojärjestelmähankkeen onnistuminen. 

 

Lisätietoja