IWMS360° on käytössä monella suomalaisella kiinteistönomistajalla, yrityksellä ja SOTE-toimijalla. Eri asiakkailla on erilaiset tarpeet ja prioriteetit. Kiinteistöjohtamisen järjestelmän tulee sopeutua näihin tarpeisiin ja mahdollistaa kasvu tulevaisuudessa. 

KELA_logo.PNG

KELA - kiinteistöpalvelut. "Yhden syötön periaate" 

KELA otti IWMS360° järjestelmän käyttöön ensimmäisten asiakkaiden joukossa. KELA on merkittävä kiinteistönomistaja jolla on laaja palveluverkosto - yli 183 toimistoa - joita hallitaan tehokkaan 15 hengen asiantuntijaorganisaation voimin. KELAn tavoitteena oli karsia päällekkäistä työtä ja mahdollisia virhepaikkoja. Ajatus jalostui "Yhden syötön periaatteeksi". Kaikki tieto syötetään vain kerran jonka jälkeen sen tulee olla muiden käytettävissä. KELAlle keskeistä on ollut tehostaa investointisuunnitelua ja hankejohtamista - IWMS360° tarjoaa tähän työkalut. Kela on todennut IWMS360° käytön helpoksi. Automaattiset integraatiot ja järjestelmän nopeus lisäävät luottamusta. Erityismaininnan KELA antaa IWMS360° kumppaneille (Granlund, Gravicon, Rapal ja Scudo) keskinäisestä luottamuksesta.

Testimoniaalit

Käytössä oleva tieto on ajantasaista. TIeto ei häviä.      Anne Rantamäki, Tilapäällikkö, KELA

Käytössä oleva tieto on ajantasaista. TIeto ei häviä. 

Anne Rantamäki, Tilapäällikkö, KELA

”Vantaan kaupunki on edistyksellinen kiinteistönomistaja,  jolla on käytössään alan parhaiden toimijoiden kanssa yhteistyössä kehitetty paras kiinteistöhallinnan järjestelmäkokonaisuus.”     Pekka Wallenius, Vantaa

”Vantaan kaupunki on edistyksellinen kiinteistönomistaja,
 jolla on käytössään alan parhaiden toimijoiden kanssa yhteistyössä kehitetty
paras kiinteistöhallinnan järjestelmäkokonaisuus.”

Pekka Wallenius, Vantaa

Parasta mitä kiinteistöalalla on tapahtunut vuosiin!     Anonyymi, markkinatutkimus 2016

Parasta mitä kiinteistöalalla on tapahtunut vuosiin!

Anonyymi, markkinatutkimus 2016