Vuosi 2017 on tuonut kiinteistöjohtamisen alalle selvästi aiempaa voimakkaamman digitaalisen suuntauksen. Tämä näkyi selvästi erityisesti Kiinkon Vuosiseminaarissa, Slush-tapahtuman yhteydessä järjestetyssä ReCoTech-tapahtumassa sekä vuoden mittaan asiakkaiden kanssa käymissämme keskusteluissa. Myös useat KiraDigi-hankkeet viitoittavat samaa tietä.

Erityisesti olemme huomanneet tiedon visualisoinnin merkityksen. Tiedon lähteitä on paljon ja tietomassasta täytyy voida koostaa tilannekuva päätöksenteon tueksi. Tietomallit ovat hyvä keino tehdä tästä tiedosta ymmärrettävää ja hyödyllistä.

Yksi jo aiemmin esille nostettu kiinteistöalan trendi  on IoT – esineiden, asioiden internet. IoT anturit tulevat rikastuttamaan kiinteistöjohtamisen tilannekuvaa ja IoT laitteet mahdollistavat uusien palvelukokemusten luomisen entistä edullisemmin. Granlund on julkaissut 28 sivun katsauksen suomalaiseen IoT-kenttään – voit lukea uutisen täältä  ja itse raportti löytyy tästä . Yhteenvetona voidaan todeta, että IoT-hyödyntäminen on vielä aluillaan, se keskittyy yksittäisiin toimintoihin prosessien sijasta. Vain 10% markkinasta on siirtynyt IoT-portaiden toiselle askelmalle kehittämään uusia tuotteita ja palveluita.

Myös Rapalin vastikään päivittämä ”Toimiva työympäristö”-tutkimus antaa hyvin samansuuntaisen näkemyksen. Tuloksissa korostuu kasvava kiinnostus teknologian hyödyntämiseen, josta hyvä esimerkki on sensorien käyttö. Optimaze-käyttäjäpäivillä Ari Saarinen kertoi, kuinka Elisa Oy:ssä tehokas toimitilajohtaminen perustuu jatkuvasti kerättävään, uuteen ja yhä tarkempaan tietoon. Tiedolla johdetaan omia toimitiloja ja palvelutuotantoverkostoa sekä opastetaan käyttäjiä.

IWMS360° onkin aktiivisesti mukana kehittämässä suomalaista kiinteistötietojohtamisen markkinaa. Granlundin, Rapalin, Graviconin ja Scudon asiantuntijat ovat päivittäin mukana asiakasprojekteissa ja –hankkeissa.