Hyvin huollettu kiinteistö antaa paremman tuoton

Mitä tehokkaammin kiinteistöstä huolehditaan, sitä tuottavampi se on omistajalleen. Omistajan tulee nähdä kattava kokonaiskuva, josta saa päätöksenteon tueksi tietoa kiinteistöjen vuokrauksen tilasta, rakennusten kunnosta, hankkeista ja muutostöiden ja huoltojen tarpeesta. Näin portfoliota voidaan johtaa parhaalla tavalla.

Johtamisen työkalu

IWMS360° on ennen kaikkea tehokkaan johtamisen työkalu, joka tuo tarvittavan tiedon päätöksenteon perusteiksi. Se tukee päätösten toteuttamista varmistaen tehokkuuden ja tuottavuuden.

Keskitetty tieto mahdollistaa tehokkaan päätöksenteon ja auttaa välttämään yllättäviä riskejä.             

Kattava järjestelmä

IWMS360° kattaa kiinteistötietojohtamisen kokonaisuuden. IWMS360° ratkaisu hallitsee elinkaaren, hyödyntää tietomalleja, motivoi käyttäjät ja pystyy reaaliaikaisesti seuraamaan mm. ylläpidon laatua. Yksi järjestelmä – kaikki nämä ominaisuudet. 

Keskeiset IWMS360° prosessit:

  • Ylläpidon johtaminen
  • Tilat ja työympäristö
  • Hankejohtaminen
  • Hankkeiden kustannusohjaus

Tarkemmin prosesseista täällä.

IWMS360° avainhyödyt:

  • Toiminnan ohjauksen ja tuottavuuden paraneminen
  • Asiakaspalvelun tehostuminen
  • Investointisuunnittelu ja hankehallinta paranee
  • Kiinteistöjen kunnon seuranta ja kunnossapitotoiminnan tehostaminen
  • Vuokralaisten ja käyttäjien kokeman palvelun laadun paraneminen ja kustannusten aleneminen

IWMS360° on suomalaisten softatalojen ja konsulttien yhdessä asiakkaiden kanssa kehittämä ratkaisu, joka vastaa parhaalla tavalla asiakkaiden tarpeisiin. IWMS360° ytimessä on rajattoman käytön mahdollistava pilvipalvelu, jonka ohjelmisto kehittyy jatkuvasti ja on aina ajan tasalla. Asiakkaana et joudu huolehtimaan tietoliikenteestä tai palvelimista, vaan kaikki tarjotaan palveluna. Ohjelmistoa tuetaan koulutuksella sekä tuki- ja käyttöönottopalveluilla. Suomalaiset kumppanit ovat aina saatavilla ja pystyvät reagoimaan nopeasti tarpeisiin. Tuen pitää olla lähellä kun sitä tarvitaan.

Paikallisuus mahdollistaa myös tehokkaan ja nopean käyttöönoton. IWMS360° on mahdollista ostaa ja ottaa käyttöön tehokkaasti osissa. Näin varmistetaan tietojärjestelmähankkeen onnistuminen. 

Lisätietoja