Tukea ydinprosesseille

Kunnat ja kaupungit tarjoavat monipuolisia julkisia palveluita pyrkien tehokkuuteen, tasapuolisuuteen ja jatkuvuuteen. Haastava taloudellinen tilanne, jossa määrärahat supistuvat mutta rakennuskanta ikääntyy, asettaa kasvavia vaatimuksia kiinteistöjenpidolle, korjausvelan hallinnalle sekä tilojen käytölle. 

IWMS360° tarjoaa kunnille ja kaupungeille mahdollisuuden yhdistää aiemmin erillään ollutta tietoa ja siten tehokkaammin johtaa palvelutuotantoaan. Yhteiset kiinteistötiedot ovat käytettävissä niin ylläpidon, vuokrauksen, rakennuttamisen kuin investointienkin suunnittelun pohjaksi. Jokainen prosessi ja osallistuva organisaatio rikastaa omalta osaltaan tietoa, jolloin kokonaisnäkymä paranee ja toiminta tehostuu.

Keskeiset IWMS360° prosessit:

  • Ylläpidon johtaminen
  • Tilat ja työympäristö
  • Hankejohtaminen
  • Hankkeiden kustannusohjaus

Tarkemmin prosesseista täällä.

IWMS360° avainhyödyt:

  • Toiminnan ohjauksen ja tuottavuuden paraneminen
  • Asiakaspalvelun tehostuminen
  • Investointisuunnittelu ja hankehallinta paranee
  • Kiinteistöjen kunnon seuranta ja kunnossapitotoiminnan tehostaminen
  • Kuntalaisten kokeman palvelun laadun paraneminen ja kustannusten aleneminen

IWMS360° on suomalaisten softatalojen ja konsulttien yhdessä asiakkaiden kanssa kehittämä ratkaisu, joka vastaa parhaalla tavalla asiakkaiden tarpeisiin. IWMS360° ytimessä on rajattoman käytön mahdollistava pilvipalvelu, jonka ohjelmisto kehittyy jatkuvasti ja on aina ajan tasalla. Asiakkaana et joudu huolehtimaan tietoliikenteestä tai palvelimista, vaan kaikki tarjotaan palveluna. Ohjelmistoa tuetaan koulutuksella sekä tuki- ja käyttöönottopalveluilla. Suomalaiset kumppanit ovat aina saatavilla ja pystyvät reagoimaan nopeasti tarpeisiin. Tuen pitää olla lähellä kun sitä tarvitaan.

Paikallisuus mahdollistaa myös tehokkaan ja nopean käyttöönoton. IWMS360 on mahdollista ostaa ja ottaa käyttöön tehokkaasti osissa. Näin varmistetaan tietojärjestelmähankkeen onnistuminen. 

Lisätietoja