Modelspace asiakkaat ovat hyvin tyytyväisiä ratkaisuun.

Graviconin Modelspace-ratkaisun vuosittainen asiakastyyvyäisyyskysely näyttää käyttäjien olevan hyvin tyytyväisiä ratkaisuun. Modelspace on osa IWMS360°-ratkaisua ja tarjoaa hankejohtamisen työkalut kokonaisuuteen. 

Suurimman avun vastaajat kokivat saavansa asiakastuessa ja tiedonhallinnassa: Lähtötiedot ovat yhdessä paikassa sähköpostien ja Excel-taulukoiden sijaan. Näin jokainen pääsee näkemään, miten asiat on alun perin suunniteltu tehtäväksi. Lisäksi ohjelma koettiin hyväksi jatkon kannalta, kun projektin tiedot ovat kopioitavissa seuraavaan projektiin. Näin ollen hyöty realisoitui ajan – ja myös hermojen – säästönä. Yleisesti Modelspace koettiin selkeänä ja helppona oppia. Lisäksi vaikeat asiat saatiin päätökseen – jopa 1000 lähtötiedon ja 20 urakoitsijan kokonaisuus vaatii systemaattisuutta.

”Aiemmin kaikki tiedot olivat muistiossa ja kansiorakenteessa. Aina sai hakea, mistä mikin tieto löytyi. Nyt kaikki on yhdessä paikassa ja säästyy niin aikaa kuin hermojakin.” (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri / Rakennuttamispalvelut)

Tarkemmin täältä.