Vantaan kaupungin kiinteistöjen tiedot on julkaistu avoimena tietona kehittäjille

Vantaan kaupunki määritteli osana toimituskokonaisuutta, että kiinteistönhallinnan tiedot ja tulokset  on julkaistava vapaasti muiden verkkopalvelujen käytettäviksi, siltä osin kuin tiedot ovat julkisia. 

Tiedot löytyvät nyt hri.fi palvelusta ja ne ovat haettavissa avoimen rajapinnan kautta hyödynnettäväksi muissa verkkopalveluissa ja jatkojalostuksessa.

Rapalin projektipäällikkö Jukka Nisula ja Granlundin konsultti Topi Korpela ovat olleet ilolla mukana projektissa, jossa ravistellaan alan perinteisiä toimintatapoja.  

”Avoin data on selkeä digitalisaation trendi joka tuo mukanaan täysin uudenlaiset mahdollisuudet hyödyntää olemassa olevaa tietoa avoimesti yhteiskunnan käyttöön. On erittäin mielenkiintoista nähdä, minkälaisia uusia innovaatioita kiinteistö- ja rakennusalalle syntyy jatkossa, kun ala digitalisoituu ja avaa olemassa olevaa tietoa", toteaa Nisula. 

Korpela lisää: ”Hienoa nähdä, että Vantaan kaupunki on ottanut suunnannäyttäjän roolia ja rohkeasti lähtenyt avaamaan kattavasti kiinteistöihin liittyviä tietovarantojaan. Erityisesti kohteiden energian kulutustiedot on mielenkiintoinen aspekti, joka varmasti mahdollistaa monenlaisten innovatiivisten ideoiden jatkokehityksen.”

"Usein saa lukea julkisten IT-hankintojen myöhästymisistä, mutta tämä yli kahden vuoden toimitusprojekti saatiin hyvässä yhteistyössä suunnitellun aikataulun mukaisesti maaliin. Granlund Manager on keskeinen osa IWMS-ohjelmistokokonaisuutta ja sen avulla ohjataan koko Vantaan kiinteistöportfolion ylläpito- ja energia-asioita."

IWMS360 tukee tiedon jakamista ja onkin hienoa nähdä miten Vantaa on lähtenyt tehostamaan omaa toimintaansa tarjoamalla tietoa helposti muidenkin hyödynnettävässä muodossa. Avoimen data pohjalta voi syntyä uusia innovaatioita ja havaintoja.