fallback.jpg
building.jpg
fallback.jpg

IWMS360


Kokonaisratkaisu kiinteistötietojohtamisen tarpeisiin

IWMS360°

SCROLL DOWN

IWMS360


Kokonaisratkaisu kiinteistötietojohtamisen tarpeisiin

IWMS360°

3D_ostajanopas.png

Lataa tästä ilmainen ostajan opas auttamaan IWMS-järjestelmän valinnassa.

Vinkkejä hankinnan tueksi ja tarpeiden tunnistamiseksi.

Lupaus

IWMS360° (Integrated Workplace Management System 360-kattavuus) yhdistää erilliset organisaatiot ja ihmiset sekä työkalut ja näkökulmat yhdeksi kokonaisuudeksi. Näin saavutettu kokonaisnäkemys mahdollistaa tietojohtamisen, ennustamisen ja paremman päätöksenteon. 

IWMS360° on nyt ajankohtainen ratkaisu. Etenevä digitalisaatio on mahdollistanut teknologian kehittymisen siihen pisteeseen, että tietoa voidaan helposti siirtää työkalujen ja palvelujen välillä. Lisääntyvä säätely asettaa kiinteistönpidolle uusia vaatimuksia. Monimutkaistuva teknologia vaatii suunnitelmallisempaa huoltoa. Vanhenevat järjestelmät ovat saavuttamassa elinkaarensa pään - on aika tarkastella tilannetta uudelleen.

IWMS360° mahdollistaa jopa 5-10 % säästön vuosittaisista kiinteistöihin liittyvistä kustannuksista. 

Hyöty saavutetaan tehostamalla toimintaa, välttämällä virheitä ja varmistamalla kiinteistötuotot.  

IWMS360° on kokonaisratkaisu kiinteistötietojohtamisen tarpeisiin. IWMS360° koostuu:

  • Pilvipalveluna tarjottavasta ohjelmistoratkaisusta
  • Käyttöönotto- ja asiantuntijapalveluista
  • Tukipalvelusta

Ohjelmistoratkaisuna IWMS360° koostuu neljästä moduulista, jotka jakaantuvat vielä tarkempiin kokonaisuuksiin. Lisää prosesseista. Asiakkaalla on mahdollisuus ottaa IWMS360° käyttöön vaiheittain ja laajentaa käyttöä tarpeen mukaan.

Moduulit:

  • Tilajohtaminen
  • Ylläpitojohtaminen
  • Hankejohtaminen
  • Hankkeiden kustannushallinta

IWMS360° on johtamisen työkalu koko kiinteistön elinkaarelle. Se tarjoaa työkalut hankkeiden (rakentaminen, korjaaminen, investoinnit, muutostyöt) sekä tilankäytön ja ylläpidon johtamiseen.

IWMS360° on valmiiksi integroitu. Tieto liikkuu moduulien välillä, jolloin varmistetaan myös tiedon siirtyminen prosessien ja käyttäjien välillä. Tiedot pysyvät tallessa, ne ovat ajan tasalla ja niihin voi luottaa. Virheet vähenevät ja käyttäjien tyytyväisyys lisääntyy kun noudatetaan "yhden syötön periaatetta". 

IWMS360° jokainen moduuli on räätälöity tiettyyn käyttötarkoitukseen ja käyttäjää varten. Käyttö on tehokasta ja luontevaa.

Kuuntele Podcast IWMS360°:sta alla:

 

building.jpg

Haasteet


Haasteet

Kiinteistöala on murroksessa. Kiinteistöihin liittyvät kustannukset ovat kasvussa, monella toimijalla korjausvelkaa on kertynyt merkittävästi, työntekeminen ja teknologia muuttuvat. Käytössä olevat järjestelmät lähestyvät elinkaarensa loppua eivätkä pysty vastaamaan uusiin vaatimuksiin ilman merkittäviä lisäpanostuksia.

 

Haasteet


Haasteet

Kiinteistöala on murroksessa. Kiinteistöihin liittyvät kustannukset ovat kasvussa, monella toimijalla korjausvelkaa on kertynyt merkittävästi, työntekeminen ja teknologia muuttuvat. Käytössä olevat järjestelmät lähestyvät elinkaarensa loppua eivätkä pysty vastaamaan uusiin vaatimuksiin ilman merkittäviä lisäpanostuksia.

 

Digitalisaatio

Digitalisaatio on ilmiö joka muokkaa yhteiskuntaamme jatkuvasti. Toisaalta se asettaa uusia vaatimuksia tehokkuuden ja uuden teknologian muodossa, toisaalta se tarjoaa mahdollisuuksia kyseenalaistaa vanhoja toimintatapoja ja käytäntöjä.

Kiinteistöjen johtamisen näkökulmasta digitalisaatio mahdollistaa kattavan palvelun tarjoamisen aiempaa edullisemmin ja tehokkaammin. Pilvipalveluiden yleistyminen ja niihin liittyvät tietoturva- ja suorituskykyvaatimukset ovat helpommin ratkaistavissa kuin aiemmin.

Digitalisaatio on suuri mahdollisuus.