Prosessit

IWMS360° on kokonaisratkaisu kiinteistötietojohtamisen tarpeisiin. Ratkaisu koostuu neljästä moduulista joiden sisällä on prosesseja, joista asiakas voi valita haluamansa. IWMS360° voidaankin ottaa käyttöön joustavasti jopa yksittäisten prosessien kautta ja laajentaa myöhemmin. 

IWMS360° sisältää myös rajapinnat ulkopuolisiin järjestelmiin, kuten ERP, BIM ja HR. Tieto on asiakkaan hallussa ja järjestelmä tukee sen hyödyntämistä ja jalostamista. 


Kiinteistöjen hallinta ja vuokraus

Tukee ammattimaista kiinteistöjen omistamista ja varmistaa vuokratulojen saaminen. Mitä kiinteistöjä omistetaan, millaisin sopimuksin vuokrataan ulos ja millaisia vuokralaisia halutaan.

 • Kiinteistötietokanta
 • Vuokrasopimukset
 • Vuokralaisvalinta
 • Rakennuksen arvo ja jyvitys
 • Budjetointi

Käytännön energiatehokkuus

Energiankulutuksen pienentäminen on tärkeää kaikilla aloilla. Kiinteistöjen energiankäyttö on merkittävä osa niihin liittyviä kustannuksia. Mittaamalla nykyistä kulutusta ja tekemällä perusteltuja investointeja voidaan energiainvestointien onnistuminen todentaa.

 • Energian kulutusmittaus
 • Energian kustannus
 • Raportointi
 • Investoinnit
 • Hiilijalanjälki
 • Hyvinvoinnin mittaaminen

Hankejohtaminen

Rakennushankkeissa IWMS360° avulla varmistetaan työn laatu ja aikatauluissa pysyminen sekä vältetään muita rakentamiseen liittyviä ongelmia.

 • Tilavaatimukset
 • Tila- ja huonekortit
 • BIM – johtaminen
 • Pitkän aikavälin suunnittelu
 • Dokumentinhallinta
 • Tehtäväpohjaisuus
 • Työpajatyöskentely (Big Room)

Hankkeiden kustannushallinta

IWMS360° mahdollistaa erilaisten investointien vertailun. Yhteismitallisesti esitetyistä investoinneista voidaan tehdä toteutuspäätöksiä ja seurata hankkeiden toteutumista ja onnistumista. Hankkeenaikaiset ennusteet ja kustannusseuranta varmistavat taloudellisen onnistumisen.

 • Investointien hallinta
 • Hankkeen kustannusten hallinta
 • Ohjaustoimenpiteet
 • Kassavirta
 • Kustannusennusteet
 • Laskutus
 • Verottajaraportointi

Palveluiden hallinta

Kiinteistöjen pito ja hallinta vaativat moninaisia sopimuksia, joita tulee seurata ja valvoa. IWMS360° järjestelmä tarjoaa myös kumppaneille omat käyttöliittymät, joiden avulla varmistetaan tiedon kulkeminen esimerkiksi kiinteistönhuollon palvelupyynnöistä.

 • Palvelun ostosopimukset
 • Palveluiden laajuuden suunnittelu
 • Valvonta
 • Partnereiden käyttöliittymät

Tila ja työympäristö

Tilankäytön optimointi mahdollistaa työympäristön, joka on sekä tehokas ja viihtyisä että edullinen. Digitaalisten pohjakuvien avulla voidaan erilaisia vaihtoehtoja vertailla helposti. Työympäristön ja työtapojen yhteensovittamisella voidaan säästää merkittävästi vuokra- ja tilakustannuksissa.

 • Tilojen graafinen esitys
 • Tilankäytön suunnittelu
 • Optimointi
 • Tilojen kustannuslaskenta ja jyvitys
 • Sisäinen vuokra
 • Skenaario-analyysit ja suunnittelu

Elinkaaripalvelut

Kiinteistön tekninen kunto tulee varmistaa. Ennakointi ja suunnitelmallisuus sekä kommunikointi varmistavat kiinteistön tehokkaan käytön.

 • Ylläpidon johtaminen
 • Ennakoiva huolto
 • Pitkän aikavälin suunnittelu
 • Palvelupyynnöt ja ohjaus